به سلامتی زماناییکه تو آرایشگاه مردونه فقط مو کوتاه میکردن ! والا ...

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم بهمن 1393ساعت 13:25  توسط ارزو،تارا93  | 

اس ام اس عاشقانه جدید 2015

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم بهمن 1393ساعت 13:16  توسط ارزو،تارا93  | 

برای هموار شدن جاده آمدنت

چال میکنم قصه تنهایی را

سوهان میکشم قصه دلتنگی راه

.

.

.

.

.

دیدار تو

وقتی تو باشی

نفسم میگیرد

اما وقتی نباشی

دلم میگیرد

بمان و نفسم باش

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم بهمن 1393ساعت 13:13  توسط ارزو،تارا93  | 

اس ام اس عاشقانه جدید 2015

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم بهمن 1393ساعت 13:7  توسط ارزو،تارا93  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم دی 1393ساعت 13:41  توسط ارزو،تارا93  | 

اینقدبدی دیدم شدم ادم بده.... 

خواهشاخفه کسی زندگی کردنویادم نده...

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم دی 1393ساعت 13:38  توسط ارزو،تارا93  | 

دختره بادوس پسرش سوارموتورمیشه،پسره سریع میره دختره میگه یواش برومی ترسم پسره میگه اول بگودوست دارم دخترمیگه دوست دارم پسره میگه بلنددادبزنوبگودختره دادمیزنه دوست دارم پسرمیگه بیااین کلاهوبزارسرت تاصداتوبهتربشنوم.روزبعدتوروزنامه چاپ میشه دوسرنشین سواربرموتورتصادف کردندامایکی ازانهازنده اس. 

سلامتی پسری که وقتی فهمیدترمزموتورش بریده نخواست به عشقش بفهمونه،فقط خواست براباراخربشنوه که عشقش هنوزدوسش داره

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم دی 1393ساعت 13:37  توسط ارزو،تارا93  | 

به سلامتی پسری که به دوس دخترش میگه:
من فرق دارم،توجمع بایدپیش من بشینی،همکارمه هم کلاسیمه دوس پسردوستمه سگمه...نداریم. 

توفقط منومیشناسی تصادفی ببینم کسی مزاحمت شده جلوچشات تیکه پارش میکنم،برگردیم خونه باتوهم کاردارم.نمیخوادوقتی قرارداریم خودتوواسم بزک بوزک کنی وقتی انتخابت میکردم کورنبودم دیدم خوشکلی مسولیت مالی زندگی به عهده منه شماکارتوبزارواسه تفریح خودت برو پولشوببر بریزتوجوب من پیگیری نمیکنم گوشیت رمزداره؟هرررری به دردمن نمیخوری وقتی میگم  بافلان دوستت نگردباردوم نمیشنوی میری باهمون دوستت منم فراموش میکنی ساپورت بپوشی عین بندکفش گره ات میزنم به هم دوستم خوش مزه بازی برات داره نمیخندی سخته بامن بودن؟عوضش تومنطقه من ازادانه بچرخ وازادزندگی کن هیچ کفتاری سمتت نمیادچون یه شیرپشتته... 

به سلامتی عشقم 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم دی 1393ساعت 13:33  توسط ارزو،تارا93  | 

خدایا... 

صبرایوب رابه رخم نکش من...  

عشقم رادست دردست دیگری دیدم.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم دی 1393ساعت 13:25  توسط ارزو،تارا93  | 

سلام مرابه غرورت برسان.... 

وبه اوبگو: 

بهای قامت بلندش تنهایی است...........

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم آبان 1393ساعت 9:40  توسط ارزو،تارا93  |