سلام مرابه غرورت برسان.... 

وبه اوبگو: 

بهای قامت بلندش تنهایی است...........

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم آبان 1393ساعت 9:40  توسط ارزو،تارا93  | 

هی فلانی..................... 

دیگرهوای برگرداندنت راندارم  

هرجاکه دلت میخواهدبرو.......... 

فقط ارزومیکنم وقتی دوباره هوای من به سرت زد 

انقدراسمان دلت بگیردکه باهزارشب گریه بازهم ارام نگیری.........

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم آبان 1393ساعت 9:39  توسط ارزو،تارا93  | 

درمکه دیدم...خداچندسالی است که ازشهرمکه رفته  

وانسانهابه دورخویش میگردند! 

درمکه دیدم 

هیچ انسانی به فکرفقیردوره گردنیست... 

هرکس دوست داردزودبه خدابرسدوگناهان خویش رابزداید... 

غافل ازاینکه ان دوره گردخودخدابود!!!!!!!!!!!!!!! 

درمکه دیدم...خدانیست 

وچقدربایددوباره راه طولانی راطی کنم ودرهمان نمازساده خویش تصویرخدارادرکمک به مردم جستجوکنم... 

اری...شادکردن دل مردم...همانابرترازرفتن به مکه ایست که خدایی دران نیست...

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم آبان 1393ساعت 9:33  توسط ارزو،تارا93  | 

زمانی دلبرعاشق دیوشدوتابهش گفت دوسش داره اون تبدیل به یه ادم دیگه شد... حالاقصه ی منوگوش کن: زمانی عاشق یه ادم شدم اماتابهش گفتم دوسش دارم تبدیل به یه دیوسنگدل شدمن هنوزدیوودوس دارم حتی اگه دلبرش من نباشم. زمانیکه دستاش منونوازش کردفهمیدم دوسش دارم امازمانیکه فهمیدم دستاش همه رونوازش کرده فهمیدم که چقدرساده بودم......................
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم مهر 1393ساعت 8:46  توسط ارزو،تارا93  | 

هنگام سختی هالحظه ای سکوت کن شایدخداحرفی برای گفتن داشته باشد....
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم مهر 1393ساعت 13:46  توسط ارزو،تارا93  | 

کم طاقتی عادت ان روزهایش بود... این روزهابرای گرفتن خبری ازمن عجیب صبورشده...
+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم مهر 1393ساعت 10:34  توسط ارزو،تارا93  | 

بوی فراموشی گرفته ام ، رنگ تنهایی
دلشکستگی ، بغض و خاموشی چیزی نیست
گمانم تاریخ مصرفم گذشته است . . .
+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم مهر 1393ساعت 13:54  توسط ارزو،تارا93  | 

یکی بود ، یکی نبود
من موندم و اون نموند
من دیدم و اون ندید
من خواستم و اون نخواست
من التماس کردم و اون نشنید
من هستم و اون رفته !
من خستم و اون …
+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم مهر 1393ساعت 13:53  توسط ارزو،تارا93  | 

سخت است بغض داشته باشی و بغضت را هیچ آهنگی نشکند جز صدای کسی که دیگر نیست !
+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم مهر 1393ساعت 13:52  توسط ارزو،تارا93  | 

چه زخم هایی بر دلم خورد تا یاد گرفتم که هیچ نوازشی بی درد نیست!
+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم مهر 1393ساعت 13:51  توسط ارزو،تارا93  |